Elevspørgsmål til tema om Brexit

 

Elevopgaverne er er produceret til faget samfundsfag og er målrettet undervisningen på A-, B- og C-niveau.

Opgaver og lærermateriale er udviklet i samarbejde med Kristoffer Horn Jensen, der underviser i samfundsfag på Ordrup Gymnasium.

Hvilke trick or treats bringer Brexit?

Opgave 1:

Pararbejde om introteksten. Forklar din sidemakker følgende begreber. Sidemakkeren skal skrive svarene ned, så I kan lave fælles opsamling bagefter.

 • Toldunionen - herunder hvad de 114.000 toldere ansat i EU laver. Læs mere her.
 • EU's indre marked – kom på 3 eksempler på områder, hvor der laves ens regler for landene i det indre marked.
 • Lav en liste med fordele ved det indre marked (find inspiration på Dansk Industris tekst i linket her) og de udfordringer, virksomheder typisk oplever (find inspiration Dansk Industris side her). 
 • Læs her, hvordan du som forbruger ved, at et produkt lever op til reglerne på EU's indre marked.

Opgave 2:

Gruppearbejde om lande, der gennem aftaler er forbundet med EU, men som ikke er medlemmer. 

Gruppen skal tegne en oversigt (brug powerpoint eller lignende), der viser, gennem hvilke aftaler de nedenstående lande er tilknyttet EU's indre marked og toldunionen. Tegn EU i midten. Landene omkring EU forbindes med aftaler, de har indgået.

 • Norge, Island og Lictenstein – læs mere her. 
 • Schweiz – læs introduktion nederst på siden her og om de enkelte aftaler på det schweiziske udenrigsministeriums hjemmeside.
 • Tyrkiet – læs om landets aftaler med EU her.
 • Canada – læs om landets aftaler med EU her og mere dybdegående om aftalen her.
 • Mange andre lande har indgået aftaler med EU – typisk FTA (Free Trade Agreements). Find en oversigt her og vælg eventuelt flere lande til jeres oversigt.

Opgave 3:

Gruppearbejde om Storbritannien – en særlig (besværlig) case.

 • Beskriv forskellene på backstop-modellen og på et såkaldt hårdt Brexit. Læs om de to modeller her. 
 • Hvilken særlig udfordring er der ved Nordirland, der som en del af Storbritannien forlader EU? Læs artiklen her og se videoen om Nordirland og Irlands konflikt. Hvad er på spil med grænsen mellem Irland og Nordirland. Hvad er Good Friday-aftalen?
 • Se denne video fra The Irish Times og notér, hvad irerne selv vurderer vil ske ved grænsen, hvis der gennemføres et hårdt Brexit med en grænse mellem Nordirland og Irland. Læs artiklen her og skriv svarene på følgende spørgsmål ned:
  Hvad er et mistillidsvotum (vote of no confidence)?
  Hvilke mulige udfald er der af et mistillidsvotum?
  Hvor stort flertal har Boris Johnsons Konservative Folkeparti?
 • Hvorfor vil Boris Johnson (og mange andre briter) ikke acceptere backstop-modellen?

Hvordan forlader et land EU?

Opgave 1: Lektiespørgsmål/læsespørgsmål om artikel 50

Læs om artikel 50 og svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad kaldes artikel 50 i folkemunde?
 • Hvornår blev artikel 50 indført i EU's lovgivning?
 • Gå ind på linket her og læs om de 5 punkter i artikel 50. Undersøg, om det er muligt for et land, der har aktiveret artikel 50, at genindtræde i EU.
 • Hvad er tidsrammen for processen, når et EU-land aktiverer artikel 50?
 • Hvor lang tid har Storbritannien været om at komme ud af EU, siden de aktiverede artikel 50?

Opgave 2: Gruppearbejde om valget og valgkampen i 2016

’Leave-kampagnen’ overbeviste et flertal af briterne om, at det var bedst at forlade EU. Men hvad gjorde udslaget? Svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvilke 8 hovedårsager gjorde ifølge denne artikel fra BBC udfaldet?
 • Undersøg, om der var forskelle på, hvordan unge og gamle stemte til valget i 2016 på artiklen her
 • Var der flertal for at forlade EU i alle dele af Storbritannien? Undersøg kortet her og se fordelingen af stemmer i England, Wales, Scotland og Nordirland.
 • Efterfølgende er mange af de påstande, som leave-kampagnen kom med under valgkampen, blevet undersøgt. Undersøg, hvad denne artikel fra The Independent konkluderer om leave-kampagnen. Skriv ned, hvad der ifølge artiklen var overdrivelser eller forvrængninger af sandheden.

Opgave 3: De økonomiske konsekvenser af et hårdt Brexit

Fælles i klassen: Lyt til Jyske Bank-podcasten her, som er en vurdering af de økonomiske konsekvenser af et hårdt Brexit. 

 • Eleverne tager noter, og klassen laver en fælles opsamling med inddragelse af økonomisk teori.

Opgave 4: Gruppearbejde - hvad sker der efter den 31. Oktober?

 • Lav et radio-nyhedsindslag fra grænsen mellem Nordirland og Irland den 1. november 2019 (dagen efter Brexit er gennemført). Brug viden om EU, om Brexit og om de konflikter, der potentielt kan vækkes til live ved genindførsel af en grænse mellem Irland og Nordirland. Inddrag live-dele fra grænsen og ekspertkommentarer fra studiet. Indslaget skal vare 3-5 minutter. I skal skrive manuskriptet på forhånd, og det skal afleveres til jeres lærer sammen med podcasten.

Hvilke trick or treats bringer Brexit?

Opgave 1: Pararbejde om introteksten

Forklar din sidemakker følgende begreber. Sidemakkeren skal skrive svarene ned, så I kan lave fælles opsamling bagefter.

 • Toldunionen - herunder hvad de 114.000 toldere ansat i EU laver. Læs mere her.
 • EU's indre marked – kom herunder på tre eksempler på områder, hvor der laves ens regler for landene i det indre marked.
 • Læs her, hvordan du som forbruger ved, at et produkt lever op til reglerne på EU's indre marked.

Opgave 2:

Gruppearbejde om lande, der gennem aftaler er forbundet med EU, men som ikke er medlemmer. 

Gruppen skal tegne en oversigt (brug powerpoint eller lignende), der viser, gennem hvilke aftaler de nedenstående lande er tilknyttet EU's indre marked og toldunionen. Tegn EU i midten. Landene omkring EU forbindes med aftaler, de har indgået.

 • Norge, Island og Lictenstein – læs mere her. 
 • Schweiz – læs introduktion nederst på siden her og om de enkelte aftaler på det schweiziske udenrigsministeriums hjemmeside.
 • Tyrkiet – læs om landets aftaler med EU her.
 • Canada – læs om landets aftaler med EU her og mere dybdegående om aftalen her.
 • Mange andre lande har indgået aftaler med EU – typisk FTA (Free Trade Agreements). Find en oversigt her og vælg evt. flere lande til jeres oversigt.

Opgave 3: Gruppearbejde om Storbritannien – en særlig case 

 • Beskriv forskellene på backstop-modellen og på et såkaldt hårdt Brexit. Læs om de to modeller her.
 • Hvilken særlig udfordring er der ved Nordirland, der som en del af Storbritannien forlader EU? Læs artiklen her og se videoen om Nordirland og Irlands konflikt. Hvad er på spil med grænsen mellem Irland og Nordirland? Hvad er Good Friday-aftalen?
 • Se denne video fra The Irish Times og notér, hvad irerne selv vurderer vil ske ved grænsen, hvis der gennemføres et hårdt Brexit med en grænse mellem Nordirland og Irland. Læs artiklen her og skriv svarene på følgende spørgsmål ned:
  • Hvad er et mistillidsvotum (vote of no confidence)?
  • Hvilke mulige udfald er der af et mistillidsvotum?
  • Hvor stort flertal har Boris Johnsons Konservative Folkeparti?
 • Hvorfor vil Boris Johnson (og mange andre briter) ikke acceptere backstop-modellen?

 

Hvordan forlader et land EU?

Opgave 1: Lektiespørgsmål/læsespørgsmål om artikel 50

Læs om artikel 50 og svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad kaldes artikel 50 i folkemunde?
 • Hvornår blev artikel 50 indført i EU's lovgivning?
 • Gå ind på linket her og læs om de 5 punkter i artikel 50. Undersøg, om det er muligt for et land, der har aktiveret artikel 50, at genindtræde i EU.
 • Hvad er tidsrammen for processen, når et EU-land aktiverer artikel 50?
 • Hvor lang tid har Storbritannien været om at komme ud af EU, siden de aktiverede artikel 50?

Opgave 2: Gruppearbejde om valget og valgkampen i 2016

’Leave-kampagnen’ overbeviste et flertal af briterne om, at det var bedst at forlade EU. Men hvad var det, der gjorde udslaget? Svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvilke 8 hovedårsager gjorde ifølge denne artikel fra BBC udfaldet?
 • Undersøg, om der var forskelle på, hvordan unge og gamle stemte til valget i 2016 i artiklen her
 • Var der flertal for at forlade EU i alle dele af Storbritannien? Undersøg kortet her og se stemmefordelingen i England, Wales, Scotland og Nordirland?
 • Efterfølgende er mange af de påstande, som leave-kampagnen kom med under valgkampen, blevet undersøgt. Undersøg, hvad denne artikel fra The Independent konkluderer om leave-kampagnen. Skriv ned, hvad der ifølge artiklen var overdrivelser eller forvrængninger af sandheden.

Opgave 3: De økonomiske konsekvenser af et hårdt Brexit

Fælles i klassen: Lyt til Jyske Bank-podcasten her, som er en vurdering af de økonomiske konsekvenser af et hårdt Brexit. 

 • Eleverne tager noter, og klassen laver en fælles opsamling med inddragelse af økonomisk teori.

 

Hvilke trick or treats bringer Brexit?

Opgave 1: Pararbejde om introteksten

Forklar din sidemakker følgende begreber. Sidemakkeren skal skrive svarene ned, så I kan lave fælles opsamling bagefter.

 • Toldunionen - herunder hvad de 114.000 toldere ansat i EU laver. Læs mere her.
 • EU's indre marked – kom herunder på tre eksempler på områder, hvor der laves ens regler for landene i det indre marked.
 • Læs her, hvordan du som forbruger ved, at et produkt lever op til reglerne på EU's indre marked.

Opgave 2:

Gruppearbejde om lande, der gennem aftaler er forbundet med EU, men som ikke er medlemmer. 

Gruppen skal tegne en oversigt (brug powerpoint eller lignende), der viser, gennem hvilke aftaler de nedenstående lande er tilknyttet EU's indre marked og toldunionen. Tegn EU i midten. Landene omkring EU forbindes med aftaler, de har indgået.

 • Norge, Island og Lictenstein – læs mere her. 
 • Schweiz – læs introduktion nederst på siden her og om de enkelte aftaler på det schweiziske udenrigsministeriums hjemmeside.
 • Tyrkiet – læs om landets aftaler med EU her.
 • Canada – læs om landets aftaler med EU her og mere dybdegående om aftalen her.
 • Mange andre lande har indgået aftaler med EU – typisk FTA (Free Trade Agreements). Find en oversigt her og vælg evt. flere lande til jeres oversigt.

Opgave 3: Gruppearbejde om Storbritannien – en særlig case

 • Beskriv forskellene på backstop-modellen og på et såkaldt hårdt Brexit. Læs om de to modeller her. 
 • Hvilken særlig udfordring er der ved Nordirland, der som en del af Storbritannien forlader EU? Læs artiklen her og se videoen om Nordirland og Irlands konflikt. Hvad er på spil med grænsen mellem Irland og Nordirland? Hvad er Good Friday-aftalen?
 • Se denne video fra The Irish Times og notér, hvad irerne selv vurderer vil ske ved grænsen, hvis der gennemføres et hårdt Brexit med en grænse mellem Nordirland og Irland.
 • Læs artiklen her og skriv svarene på følgende spørgsmål ned:
  • Hvad er et mistillidsvotum (vote of no confidence)?
  • Hvilke mulige udfald er der af et mistillidsvotum?
  • Hvor stort flertal har Boris Johnsons Konservative Folkeparti?
 • Hvorfor vil Boris Johnson (og mange andre briter) ikke acceptere backstop-modellen?

 

Hvordan forlader et land EU?

Opgave 1: Lektiespørgsmål/læsespørgsmål om artikel 50

Læs om artikel 50 og svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad kaldes artikel 50 i folkemunde?
 • Hvornår blev artikel 50 indført i EU's lovgivning?
 • Gå ind på linket her og læs om de 5 punkter i artikel 50. Undersøg, om det er muligt for et land, der har aktiveret artikel 50, at genindtræde i EU.
 • Hvad er tidsrammen for processen, når et EU-land aktiverer artikel 50?
 • Hvor lang tid har Storbritannien været om at komme ud af EU, siden de aktiverede artikel 50?

 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik