Forslag til Rådets direktiv om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2010/66/EU
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100381.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
15.07.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
CNS/2010/0205
Beslutningsprocedure:
Høringsprocedure - CNS
Retsgrundlag:
Art. 113 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 14-03-2011 kl. 10:30
    Møde nr. 23 i Europaudvalget

Det oprindelige direktiv 2008/9/EF giver en virksomhed i et EU-land adgang til at søge om at få godtgjort moms af udgifter, som virksomheden har afholdt i et andet land, hvor virksomheden ikke er momsregistreret, og hvor virksomheden derfor ikke har fradragsret, via en elektronisk web-portal hos skattemyndighederne i virksomhedens hjemstedsland. Pr. 1. januar 2010 blev det obligatorisk at anvende indbyrdes elektronisk kommunikation mht. ansøgninger om grænseoverskridende momsgodtgørelser inden for EU.

Forslaget til ændring af direktivet blev fremsat pga. tekniske problemer med flere EU-landes it-systemer for behandlingen af ansøgninger.

De to hovedelementer i ændringsforslaget er:

  1. Virksomhedernes frist for ansøgning om momsgodtgørelse for tilbagebetalingsperioder vedr. 2009 udsættes fra 30. september 2010 til 31. marts 2011.
  2. Et styrket juridisk grundlag til at Kommissionen og et kvalificeret flertal af EU-landenes repræsentanter i EU’s momssamarbejdskomite kan fastsætte nærmere teknisk-administrative regler for EU-landenes it-systemer for momsgodtgørelse.

Der blev opnået enighed om det første element, der blev vedtaget som direktiv 2010/66/EU. Mht. det andet element har det nuværende formandskab fremsat en kompromistekst om grundlaget for fastsættelse af teknisk-administrative regler elektronisk ansøgning om momsgodtgørelse i EU ved komitologi-procedure.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik