L 32 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas.
(Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Bilag

PDF HTML Hv L 32 Landbrug og Fødevarer.pdf
PDF HTML Oversendelse til SAU vedr L 32 DOK586088.DOC
PDF HTML L 32 Resumé DOK585668.DOC
PDF HTML 118659_S [DOK586204][0].PDF
PDF HTML Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
PDF HTML Hv L 32.doc
PDF HTML RenoSam.pdf
PDF HTML Hv Aalborg Portland.docx
PDF HTML 2011-11-23 Afgifter.pptx
PDF HTML L 32 - oversendelse af høringssvar [DOK589524].doc
PDF HTML Scannet høringssvar (1) [DOK589549].PDF
PDF HTML L 32 høringssvar (2) [DOK589551].PDF
PDF HTML L 32 høringssvar (3) [DOK589553].PDF
PDF HTML Høringsskema 2711 lsh.doc
PDF HTML L 32 - oversendelse af flere høringssvar [DOK590615].DOC
PDF HTML Scannet II - høringssvar til oversendelse til SAU [DOK590346].PDF
PDF HTML Hv Procesindustrien.pdf
PDF HTML Procesindustrien.ppt
PDF HTML Procesindustriens præsentation, som blev vist under foretræde den 30. november 2011
PDF HTML Skatteudvalget Saint-Gobain Weber AS.pdf
PDF HTML Svar på henvendelse fra Tina Nedergaard DOK592339.docx
PDF HTML svar på s spm.pdf
PDF HTML Hv L 31 og L 32 fra Rejsearbejdere.dk.doc
PDF HTML Bilag til hv L 31 og L 32.doc
PDF HTML Hv L 32 Aalborg Portland.pdf
PDF HTML Bilag 14 kommentar til rejsearbejdere.dk [DOK599863].DOCX
PDF HTML kommentar til L32 Bilag 1 [DOK595008].DOC
PDF HTML Svar på til Bilag 10 fra Procesindustrien til L 32 DOK597507.doc
PDF HTML Svar på til Bilag 11 af Saint-Gobain Weber AS DOK598495.doc
PDF HTML Svar på bilag 5 L32 DOK596870.doc
PDF HTML L32 - svar på bilag 4.doc
PDF HTML l 32 - sene høringssvar.PDF
PDF HTML L 32 - høringsskema.doc
PDF HTML Bet_L32.pdf
PDF HTML 2011-12-09 Brev til skatteudvalget.pdf
PDF HTML 11-56765 2011-12-07 Brev (ny dokumentation).pdf 1054669.pdf
PDF HTML 11-56765 2011-12-02 Brev til politikere (Facts).pdf 1054667.pdf
PDF HTML 11-56765 Fact sheet.pdf 1054666.pdf
PDF HTML 11-56765 Letter_NOx_Study_Ph1_V4_Final.pdf 1054668.pdf
PDF HTML L 32 - FTs skatteudvalg og miljøudvalg.docx
PDF HTML Hv L 32 Det Økologiske Råd.doc
PDF HTML PI NOx 121211 Skatteudvalg.pdf
PDF HTML PI Åbent brev til ministre 15112011.pdf
PDF HTML ÆF til L 32 DOK596921.doc
PDF HTML Svar på bilag 15 L32 DOK601712.doc
PDF HTML Svar på bilag 25 til L 32 DOK603851.doc
PDF HTML SKMBT_C55011121311490 Saint Gobain Weber.pdf
PDF HTML ÆF til L 32, 1312-2011 [DOK604521].DOC
PDF HTML Bet_L32.pdf
PDF HTML Henvendelse af 13/12-11 fra Aalborg Portland
PDF HTML 2011-12-13 Svar på Skatteministeriets kommentarer til Folketinget - Skatteudvalget, jf. svar på spørgsmål 17, L32.pdf
PDF HTML MILAN-1-#111378-v2-Aalborg_AS_Note_on_State_aid_EU_Environmental_Guidelines.pdf
PDF HTML Svar på bilag 26 til L 32 DOK604235.doc
PDF HTML Svar på til Bilag 27 for L32 DOK605464.doc
PDF HTML Svar på bilag 24 L32 [DOK603248].DOC
PDF HTML Document.pdf
PDF HTML Svar på til Bilag 31 for L32 [DOK604287].DOC
PDF HTML Svar på til Bilag 34, L32.DOC
PDF HTML Hv L 32.doc
PDF HTML Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget
PDF HTML Svar på til Bilag 40 L32 DOK605887.doc
PDF HTML Bet_L32.pdf
PDF HTML hv L 32.docx
PDF HTML Svar på til Bilag 44 L32.DOC
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik