L 29 Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Af: Udenrigsminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Europaudvalget
Samling: 2015-16
Status: Vedtaget

Bilag

PDF HTML Følgeskrivelse til offentligt referat.docx
PDF HTML Dagsorden fra Europaudvalgets møde 16-11-15.DOCX
PDF HTML Referat af Europaudvalgets møde 16-11-15.DOCX
PDF HTML Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
PDF HTML Svar på spørgsmål med relevans for L 29.pdf
PDF HTML Oversendelsesskrivelse.docx
PDF HTML Kommenteret høringsoversigt.pdf
PDF HTML Høringssvar.pdf
PDF HTML Udenrigsministeriets følgeskrivelse.docx
PDF HTML Ændringsforslag fra udenrigsministeren.docx
PDF HTML Udkast til betænkning.pdf
PDF HTML Følgeskrivelse
PDF HTML Notits om ophævelse af EU-retsakter i forbindelse med vedtagelsen af nye EU-retsakter, fra justitsministeren
PDF HTML Notat vedr. dansk tiltrædelse af EU’s politisamarbejde
PDF HTML Aftale om åbenhed, nærhed og demokrati i EU - også i retspolitikken
PDF HTML Bet L 29.pdf
PDF HTML Bet L 29.pdf
PDF HTML Tillægs bet L 29.pdf
PDF HTML Tillægsbet. L 29.pdf
PDF HTML Udenrigsministeriets følgeskrivelse
PDF HTML Justitsministerens brev af 18. november 2015 vedrørende bilag 6 (L29).
PDF HTML Udenrigsministeriets følgeskrivelse
PDF HTML Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik