L 106 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love.
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC)).
Af: Undervisningsminister Bertel Haarder (V)
Udvalg: Uddannelsesudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 46

Til:
undervisningsminister Bertel Haarder (V)
Dato:
20-04-2005
Samling:
2004-05 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren ændre lovforslaget, så det fremgår at de almene gymnasier er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning. Dermed opnås sikkerhed for at øvrige bestemmelser ud over offentlighedsloven og forvaltningsloven også er gældende – f.eks. lov om Folketingets ombudsmand? Ministeren bedes begrunde svaret.

Endeligt svar

Dokumentdato:
09-05-2005
Modtaget:
09-05-2005
Omdelt:
10-05-2005
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik