§ 20-spørgsmål S 3265 Om indvandreres kmininalitet i Danmark.
Til: Justitsminister Lene Espersen (KF)
Dato: 30-08-2005
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 30-08-2005
Endelig besvarelse 13-09-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren bede Danmarks Statistik om at udarbejde ordentlige og retvisende tal for indvandreres kriminalitet i Danmark?
Skriftlig begrundelse:
Rigsstatistiker Jan Plovsing skriver i en kronik i Berlingske Tidende søndag den 12. december 2004 om tørre tal om indvandrere og kriminalitet. Det fremgår af kronikken, at den måde, som Danmarks Statistik hidtil har opgjort kriminaliteten blandt danskere og indvandrere på, har været stærkt misvisende. Statistik indgår ofte i den offentlige debat og er med til at sætte problemer i rette perspektiv. Men det forudsætter naturligvis, at informationerne i statistikkerne er korrekte. Hidtil er alarmerende informationer om indvandreres kriminalitet blevet tilbageholdt for offentligheden, og det kan måske være en af forklaringerne på, at indsatsen med at bekæmpe kriminaliteten blandt indvandrere er slået grueligt fejl. Spørgeren skal med spørgsmålet opfordre ministeren til at få udarbejdet ordentlige statistikker på området, så Folketinget kan få et redeligt grundlag at træffe beslutninger på. Spørgsmålet er tidligere stillet, jf. spørgsmål nr. S 1571 fra folketingsåret 2004-05, 1. samling, som ikke blev besvaret inden folketingsvalget den 8. september 2005.

Endeligt svar

Dokumentdato:
13-09-2005
Modtaget:
13-09-2005
Omdelt:
13-09-2005

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik