§ 20-spørgsmål S 325 Om IC4-tog.
Til: Transportminister Henrik Dam Kristensen (S)
Dato: 21-10-2011
Samling: 2011-12
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 21-10-2011
Endelig besvarelse 26-10-2011
Spørgsmålets ordlyd:
Agter ministeren at udarbejde planer for indsættelse af moderne og driftsikkert rullende materiel på jernbanenettet i hele Danmark i lyset af de vedvarende store tekniske fejl og mangler på de leverede IC4-tog?
Skriftlig begrundelse:
På baggrund af de vedvarende store tekniske fejl og mangler hos IC4-togene, herunder ikke mindst i forbindelse med kørsel med sammenkoblede togsæt, skønnes det højst usikkert om IC4-togene nogensinde kommer til at løse den oprindeligt påtænkte opgave i fjerntogstrafikken. Derfor er der behov for en endelig afklaring af IC4-togenes fremtidige rolle samt en hurtig afklaring af planerne for løsning af den opståede mangle på moderne rullende materiel, så passagerne kan komme til at nyde godt af moderne, hurtige og driftsikre tog i hele landet.

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik