Forslag til Europa-parlamentets og rådets forordning om ændring af rådets forordning (ef) nr. 2012/2002 om oprettelse af den Europæiske Unions solidaritetsfond

Forslag til Europa-Parlamentets og rådets forordning om ændring af rådets forordning (ef) nr. 2012/2002 om oprettelse af den Europæiske Unions solidaritetsfond

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Forordning (EU) nr. 661/2014
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20130522.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

følgebrev protokol 2 (0522.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
25.07.2013
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2013/0248
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 175, stk. 3 TEUF, Art. 212, stk. 2 TEUF
EU's databaser om forslaget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 5. august 2013, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb ifølge IPEX 28. oktober 2013. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik