Meddelelse om vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet: Indsats for at opnå "god tilstand" for EU's vandressourcer og mindske risiciene for oversvømmelser (SWD(2015) 50- 56 final)

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Meddelelse

KOM (2015) 0120.pdf

SWD-dokument

SWD_2015_50_.pdf

SWD-dokument

SWD_2015_51_.pdf

SWD-dokument

FORSLAGET ER FORTROLIGT.pdf

Meddelelse

SWD_2015_53.pdf

SWD-dokument

5_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf

SWD-dokument

SWD_2015_55.pdf

SWD-dokument

7_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
09.03.2015
Dokumenttype:
Meddelelse
EU's databaser om forslaget
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik