RAPPORT FRA KOMMISSIONEN om vedtagelse af delegerede retsakter til forordning (EU) nr. 473/2013 om budgetopfølgning og overvågning af lande i EDP-proceduren

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Rapport/beretning

1_DA_ACT_part1_v3.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
26.05.2016
Dokumenttype:
Rapport/beretning
EU's databaser om forslaget
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik