L 136 Forslag til lov om ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner og lov om apoteksvirksomhed.
(Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og adgang til oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret).
Af: Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 23

Af:
Pernille Skipper (EL)
Til:
økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)
Dato:
11-05-2017
Omtrykt dato:
11-05-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bliver i spørgsmål 16 til lovforslaget spurgt om adgangen til data i det nye center, herunder adgang til Lægemiddelstatistikregisteret og andre centrale registre, som gør det muligt at anvende særligt sundhedsdata, og hvilke muligheder der vil blive for at udvide adgangen til data i det nyoprettede center. Ministeren svarer, at adgang til data ikke er reguleret med det fremsatte forslag. Ministeren bedes på den baggrund redegøre detaljeret for, hvorfor ministeren den 8. maj fremsætter to ændringsforslag, der skaber hjemmel til, at Sundhedsdatastyrelsen kan videregive oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret til forskere, der er ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Statistik og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hvad er baggrunden for, at ministeren fremsætter ændringsforslag om adgang til data, der med ministerens egne ord ikke er en del af lovforslaget?

Endeligt svar

Dokumentdato:
17-05-2017
Modtaget:
17-05-2017
Omdelt:
17-05-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik