L 186 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og forskellige andre love.
(Ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter m.m.).
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 1

Af:
René Gade (ALT)
Pelle Dragsted (EL)
Til:
erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato:
05-05-2017
Omtrykt dato:
05-05-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ifølge lovforslagets § 2, nr. 5, bemyndiges ministeren til at kunne fastsætte nærmere krav til restrukturering og afvikling. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger til den foreslåede bestemmelse, at bemyndigelsen bl.a. vil kunne anvendes til at fastsætte nærmere regler om virksomhedernes kundevilkår, herunder rentesatser, gebyrer m.v., idet disse ikke skal være attraktive og ikke skal konkurrere med de vilkår, som generelt tilbydes kunder af virksomheder med tilsvarende erhvervsaktivitet. Vil ministeren redegøre for begrundelsen for den foreslåede bemyndigelse og uddybe med hvilket indhold bemyndigelsen forventes udmøntet?

Endeligt svar

Dokumentdato:
10-05-2017
Modtaget:
10-05-2017
Omdelt:
10-05-2017

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik