Møde nr. 43 i Europaudvalget

Mødedato: fredag den 14. september 2018
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FL
1.

Rådsmøde nr. 3636 (almindelige anliggender – Art. 50) den 18. september 2018


2.

Rådsmøde nr. 3635 (almindelige anliggender) den 18. september 2018


L
3.

Eventuelt


Der vedlægges oversigter over de under punkterne 1-2 nævnte møder.
FL
1.

Opfølgning på forhandlingerne efter Storbritanniens notifikation under Art. 50 TEU

- Politisk drøftelse


FL
2.

Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd (Art. 50) den 18. oktober 2018

- Politisk drøftelse


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Præsentation af det østrigske formandskabs prioriteter

- Præsentation


2.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 18. oktober 2018 (udkast til kommenteret dagsorden)

- Politisk drøftelse


3.
4.

Retsstatsprincipper i Polen

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0835


5.

EU’s kommende flerårige finansielle ramme 2021-2027 (MFF)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0321


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1-4 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Finansministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik