§ 20-spørgsmål S 316 Om skattefrie ydelser, som modtages fra Færøerne.
Til: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Dato: 06-12-2018
Samling: 2018-19
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 06-12-2018
Endelig besvarelse 13-12-2018
Spørgsmålets ordlyd:
Har regeringen til hensigt at tilvejebringe lovhjemmel til, at der i den skattemæssige indkomstopgørelse kan bortses fra skattefrie ydelser, som modtages fra Færøerne?
Skriftlig begrundelse:
Spørgeren er oplyst om, at personer, som modtager førtidspension fra Færøerne, bliver ganske hårdt beskattet i Danmark. I denne forbindelse skulle der være markant forskel på beskatningen af ydelser til personer, som er tildelt ydelserne før 1. januar 2003, og personer, som er tildelt ydelserne efter 1. januar 2003. Spørgeren er ligeledes oplyst om, at førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg og erhvervsudygtighedsbeløb er skattepligtige ydelser i Danmark, mens invaliditetsbeløb, bistand- og plejetillæg, personlige tillæg og invaliditetsydelse er skattefri. Det forekommer ikke rimeligt, at der dels skal være markant forskel i beskatningen af de samme ydelser afhængig af tildelingstidspunktet, og dels at Danmark beskatter sociale ydelser, som udbetales af færøske myndigheder. Regeringen bedes derfor oplyse, om der vil blive tilvejebragt lovhjemmel til at rette op på disse skævheder.

Endeligt svar

Dokumentdato:
13-12-2018
Modtaget:
13-12-2018
Omdelt:
14-12-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik