Møde nr. 7 i Europaudvalget

Mødedato: fredag den 27. september 2019
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3715 (miljø – klimadelen) den 4. oktober 2019


2.

Samråd med ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling vedr. forbud mod flour, neonikotinoider, glyfosat m.m. samt nationale forbud fra andre EU-lande og forståelsen af ”single Market”


FF
3.

Rådsmøde nr. 3715 (miljø - miljødelen) den 4. oktober 2019


L
4.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkt 1 og 3 nævnte møder.
1.

”En ren planet for alle” – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0773


2.

Forberedelse af FN’s klimakonference COP25 den 2.-13. december 2019

- Vedtagelse af rådskonklusioner


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Dagsordenspunkerne hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ressort.
1.

Rådskonklusioner om det 8. miljøhandlingsprogram

- Vedtagelse af rådskonklusioner


2.

Rådskonklusioner om mere cirkularitet ”Om overgangen til en mere bæredygtig samfundsmodel”

- Vedtagelse af rådskonklusioner


FF
3.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af forordning om typegodkendeles af motorkøretøjer

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (miljø) den 4. oktober 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2019) 0208


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkerne hører under Miljø- og Fødevareministeriet ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik