Ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 290 Af 23.10.1997 S. 0018 - 0023

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2013) 0018

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik