Om kulbrinter i luften

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/107/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 7 af 13. januar 2003, s. 40

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0158


Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex

Regel i Retsinformation ifølge oplysningerne i EUR-Lex 

Andre oplysninger:

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik