Direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/30/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 81 af 20. marts 2008, s. 53

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0903


Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik