Direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 335 af 17. december 2009, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2007) 0361

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik