Direktiv om det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 326 af 8. december 2011, s. 113

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2010) 0433

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik