Direktiv om optagelse af chlorfenapyr som et aktivt stof

Kommissionens direktiv 2013/27/EU af 17. maj 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage chlorfenapyr som et aktivt stof i bilag I hertil (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 135 af 22. maj 2013, s. 10

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik