Direktiv om om indskudsgarantiordninger

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 173 af 12. juni 2014, s. 149

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2010) 0368


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik