Direktiv om fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 128 af 30. april 2014, s. 8

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2013) 0236


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik