Direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 159 af 28. maj 2014, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2013) 0311


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik