Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 101 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger 2007/4/EF Industri Direktiv 96/73/EF
Direktiv om udragende dele på motordrevne køretøjer 2007/15/EF Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 74/483/EØF
Direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 2007/16/EF Industri Direktiv 85/611/EØF
Direktiv om system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug 2008/43/EF Industri Direktiv 93/15/EØF
Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler 2008/47/EF Industri Direktiv 75/324/EØF
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 2008/58/EF Industri Direktiv 67/548/EØF
Om betegnelser for tekstilprodukter. 2006/3/EF Industri Direktiv 96/74/EF
Om kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger. 2006/2/EF Industri Direktiv 96/73/EF
Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer. 2019/170/EU Miljø, Industri Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om oprettelse af et sporingssystem for pyrotekniske artikler 2014/58/EU Harmonisering, Industri Direktiv 2007/23/EF
Ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF 2003/73/EF Forbruger, Industri Direktiv 99/94/EF
Lægemidler og testpræparater til human brug 2003/94/EF Harmonisering, Industri Direktiv 2001/83/EF
Oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2003/63/EF Harmonisering, Industri Direktiv 2001/83/EF
Direktiv om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 2007/34/EF Harmonisering, Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 70/157/EØF
Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne 2007/35/EF Harmonisering, Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 76/756/EØF
Direktiv om optagelse af dichlofluanid som et aktivt stof 2007/20/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Direktiv om forlængelse af anvendelsesperiode (handelsforbuddet for visse produkter) 2007/26/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling 2007/3/EF Forbruger, Industri Direktiv 96/74/EF
Direktiv om fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder 2007/13/EF Harmonisering, Industri Direktiv 71/316/EØF
Direktiv om kosmetiske midler 2007/22/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om harmonisering af gennemsigtighedskrav ved handel af værdipapirer 2007/14/EF Indre Marked, Industri Direktiv 2004/109/EF
Direktiv om plastmaterialer og -genstande og om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande 2007/19/EF Industri, Sundhedspolitik Forordning (EF) nr. 1935/2004
Direktiv om visse institutters udelukkelse fra eller inddragelse under dets anvendelsesområde og behandling af engagementer med multilaterale udviklingsbanker 2007/18/EF Industri, Samarbejde med ikke EU-lande Direktiv 2006/48/EF
Direktiv om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater 2007/42/EF Industri, Sundhedspolitik Forordning (EF) nr. 1935/2004
Direktiv om optagelse af clothianidin som et aktivt stof 2008/15/EF Forbruger, Industri Direktiv 98/8/EF
Din søgning gav 101 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik