§ 20-spørgsmål S 1650 Om Dyrekær Mose.
Af: Jørn Jespersen (SF)
Til: Miljøminister Connie Hedegaard
Dato: 22-12-2004
Samling: 2004-05 (1. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 22-12-2004
Endelig besvarelse 11-01-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren oplyse, under hvilke omstændigheder en kommune kan tillade en mose at 'vokse ud af' § 3 beskyttelse som følge af dræning via utætte kommunale kloakrør og herefter anvende arealet til f.eks. bebyggelse?
Skriftlig begrundelse:
Spørgsmålet stilles for at få såvel en generel besvarelse af spørgsmålet og en belysning af praksis gennem en vurdering af en konkret sag fra Helsinge Kommune, Dyrekær Mose, som ud over dræning trues af udvidelse af sommerhusområde (lokalplan nr. 97.04) samt en redegørelse for forholdet til EU's habitatdirektiv, herunder arter opført på bilag 4.

Endeligt svar

Dokumentdato:
11-01-2005
Modtaget:
11-01-2005
Omdelt:
11-01-2005

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik