§ 20-spørgsmål S 1643 Om merudgiftsydelse
Til: Socialminister Eva Kjer Hansen (V)
Dato: 21-12-2005
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 21-12-2005
Endelig besvarelse 17-01-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste at ændre servicelovens § 84, således at personer med ret til merudgiftsydelse bevarer denne ret efter det fyldte 65. år, hvis de i forvejen har denne ret?
Skriftlig begrundelse:
Både servicelovens § 77 om hjælpeordninger og § 78 om ledsageordninger giver mulighed for, at man kan bevare en i forvejen bevilget hjælp efter det fyldte 65. år, hvis man er bevilget hjælpen i forvejen, om end der for hjælpeordningernes vedkommende stilles betingelser om, at man fortsat skal leve op til kravene om blandt andet aktivitetsniveau og evne til at varetage arbejdsgiverforpligtelsen. Det er således ikke ukendt i lovgivningen, at kompensation for en funktionsnedsættelse kan bevares, selv om man bliver folkepensionist. Denne mulighed gælder imidlertid ikke for merudgiftsydelsen efter servicelovens § 84, idet denne definitivt ophører med det fyldte 65. år, selv om funktionsnedsættelsen og de handicapbetingede udgifter består. Som svar på spørgsmål nr. S 3698 (Folketingsåret 2004/2005, 2. samling) har ministeren oplyst antallet af modtagere På den baggrund ønskes en beregning af udgiften år for år ved en lovændring, der indebærer, at man kan bevare sin merudgiftsydelse efter det fyldte 65. år, hvis man har den i forvejen, idet det antages, at antallet af folkepensionister akkumuleres år for år, men med et vist naturligt frafald år for år.

Endeligt svar

Dokumentdato:
17-01-2006
Modtaget:
17-01-2006
Omdelt:
17-01-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik