§ 20-spørgsmål S 4396 Om bygningsreglementet.
Til: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Dato: 02-05-2006
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 02-05-2006
Endelig besvarelse 10-05-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Kan ministeren konkretisere og uddybe, hvilke kriterier der efter bygningsreglementet skal lægges til grund for en vurdering af, om en konstruktion er opstillet til brug af rent forbigående art eller ikke?
Skriftlig begrundelse:
I sin besvarelse af spørgsmål nr. S 4023 svarer ministeren følgende om byggeloven: »Af § 2, stk. 3, fremgår, at loven ligeledes finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art. Kommunen skal i forbindelse med midlertidig opstilling af f.eks. pavilloner derfor vurdere, om der er tale om en fast konstruktion, som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2. I dette tilfælde skal der i henhold til bygningsreglement 1995 etableres niveaufri adgang.« Spørgeren ønsker derfor oplyst, om eksempelvis opstilling af en pavillon med hyppig adgang for offentligheden, og som benyttes til at informere befolkningen om et nyt lokalplanforslag, et nyt byggeprojekt eller i forbindelse med en byfest i 10 dage, er opstillet til brug af rent forbigående art.

Endeligt svar

Dokumentdato:
10-05-2006
Modtaget:
10-05-2006
Omdelt:
10-05-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik