§ 20-spørgsmål S 5434 Om offentlig ansatte ytringsfrihed og meddeleret.
Til: Finansminister Thor Pedersen (V)
Dato: 09-06-2006
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 13-06-2006
Endelig besvarelse 08-08-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Kan ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål nr. S 5040 oplyse, om man påtænker andre oplysningsaktiviteter end udsendelse af en vejledning, eksempelvis kurser for ledere og mellemledere, således at konklusionerne og anbefalingerne i betænkning 1472/06 om offentlig ansattes ytringsfrihed og meddeleret kan nå helt ud til alle de ansatte i staten?
Skriftlig begrundelse:
Spørgeren er glad for at regeringen har erklæret sig enig i de konklusioner og anbefalinger, som er lagt frem i betænkningen og også, at der udarbejdes en vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Men spørgeren mener slet ikke, det er tilstrækkeligt, hvis anbefalingerne og konklusionerne skal rodfæstes i hele det offentlige system.

Endeligt svar

Dokumentdato:
08-08-2006
Modtaget:
08-08-2006
Omdelt:
08-08-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik