§ 20-spørgsmål S 7168 Om lån ydet til arbejderboliger.
Til: Fødevareminister Hans Christian Schmidt (V)
Dato: 15-09-2006
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 19-09-2006
Endelig besvarelse 25-09-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren oplyse, hvor mange tilbageværende lån der eksisterer med baggrund i reglerne for »lån ydet til arbejderboliger i henhold til lov af 1. april 1971«?
Skriftlig begrundelse:
Når man ser på de regler og bindinger, som knytter sig til de få tilbageværende hypotekbanklån i arbejderboliger på landet, bør der være enighed om, at der er behov for at tilbyde en hurtig og rimelig måde at komme ud af den reelle stavnsbinding, som disse regler indebærer for de pågældende familier. De belånte boliger er beliggen i små landsbyer i yderområderne og har derfor ikke oplevet nogen stor værdiforøgelse i de senere år med store boligprisstigninger i andre dele af landet. Derfor er der ingen risiko for, at de pågældende ejere vil opnå en stor økonomisk gevinst, selv om de bliver løst fra de nuværende meget voldsomme bindinger gennem en mere rimelig efterbetaling af de hidtil opnåede rentefordele. Da der samtidig er tale om et meget beskedent antal af de pågældende lån og boliger, vil det heller ikke indebære nogen mærkbar økonomisk belastning for statskassen, men vil være en særdeles mærkbar og nødvendig retfærdighedshandling over for de få reelt stavnsbundne ejere af de pågældende boliger.

Endeligt svar

Dokumentdato:
25-09-2006
Modtaget:
25-09-2006
Omdelt:
25-09-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik