L 33 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre skattelove.
(Leveringsrettigheder for sukkerroer og genetablering af overgangsregel).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 11

Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
06-11-2006
Samling:
2006-07
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Skal den foreslåede bestemmelse om indgangsværdier i den foreslåede bestemmelse i § 40 C, stk. 3, 2. pkt. forstås således, at hvis der sælges en ejendom, der er anskaffet efter 1. januar 2005, og der ved som led i anskaffelsen af ejendommen er overtaget leveringsrettigheder for sukkerroer uden særligt vederlag (og derfor som en del af ejendommens anskaffelsesvederlag), så kan der fortsat i relation til fremtidige opgørelser af anskaffelsesværdi ved opgørelse af ejendomsavance efter EBL bruges den samlede anskaffelsessum for ejendommen, selv om der nu ”overføres” en del af anskaffelsesværdien for leveringsrettigheder til sukkerroer til AL § 40 C saldoen, og der ikke ved fordelingen af anskaffelsesvederlaget for ejendommen var fordelt en del af denne anskaffelsessum som vederlag for leveringsrettigheder for sukkerroer i den fordeling af overdragelsesvederlaget, som sælger og køber skulle udfærdige efter bestemmelserne i afskrivningslovens § 45, stk. 2?

Endeligt svar

Dokumentdato:
14-11-2006
Modtaget:
14-11-2006
Omdelt:
14-11-2006
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik