Møde nr. 22 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 11. marts 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3457 (udenrigsanliggender) den 14. marts 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3458 (almindelige anliggender) den 15. marts 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3456 (landbrug og fiskeri) den 14. marts 2016

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren
L
6.

Drøftelse af Europaudvalgets aktiviteter ift. folkelige debatter om aktuelle, EU-relaterede emner


L
7.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 - 3 nævnte møder
5.

Kommissionens forslag til forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet

KOM (2014) 0111, JOIN (2014) 0008


6.

Modernisering af EU-Mexico partnerskabsaftale

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
3.

Det Europæiske Semester – synteserapport 2016

- Præsentation/politisk drøftelse


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
2.

Finansielle instrumenter i forhold til landbrugspolitikken

- Udveksling af synspunkter


3.

(Evt.) Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 2016/72 blandt andet for så vidt angår visse fiskerimuligheder for tobis


4.

Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 11/2015: Forvalter Kommissionen EU’s fiskeripartnerskabsaftaler hensigtsmæssigt?

- Enighed om rådskonklusioner


5.

Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 13/2015: EU’s støtte til træproducerende lande under FLEGT handlingsplanen

- Enighed om rådskonklusioner


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik