L 206 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
(Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.).
Af: Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Udvalg: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 4

Af:
Stine Brix (EL)
Til:
børne- og socialminister Mai Mercado (KF)
Dato:
09-05-2017
Samling:
2016-17
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes redegøre for, om lovforslaget indebærer, at kommunen kan træffe beslutning om at opsige eller tvangsflytte en borger til et andet botilbud, såfremt borgeren ikke vil samtykke til at blive indlagt på de nye særlige psykiatriske afdelinger.

Endeligt svar

Dokumentdato:
15-05-2017
Modtaget:
15-05-2017
Omdelt:
15-05-2017

Fil(er)

Titel
L 206 - 2016-17 - Spørgsmål 2: MFU spm. om, hvad det betyder, når der i lovforslagets bemærkninger, punkt 3.1.3, står følgende: “Med den foreslåede ordning skabes mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan betinge borgerens visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling af, at borgeren samtykker til opsigelse af borgerens bolig i et botilbud efter § 108 i serviceloven. Kommunen skal ved betingelse om samtykke til opsigelse af botilbuddet lægge vægt på sandsynligheden for, at botilbuddet fremadrettet kan opfylde borgerens støttebehov mv. samt borgerens tilknytning til det eksisterende botilbud, herunder tilknytningens varighed samt tilknytning til øvrige beboere eller personale., til børne- og socialministeren 09.05.2017
L 206 - 2016-17 - Spørgsmål 3: MFU spm. om, hvis indlæggelse på en af de nye særlige psykiatriske afdelinger efter lovforslaget kan betinges af, at borgeren vil opsige sin nuværende bolig (efter servicelovens § 108), hvad skulle borgerens motivation være til at gøre sig selv boligløs, til børne- og socialministeren 09.05.2017
L 206 - 2016-17 - Spørgsmål 5: MFU spm. om, hvorfor der ikke er et krav om tvangsprotokol eller lignende i forbindelse med denne form for magtanvendelse, til børne- og socialministeren 09.05.2017
L 206 - 2016-17 - Spørgsmål 6: MFU spm. om de foreslåede regler om, at kommunen skal kunne stille krav om, at borgeren giver samtykke til at fraflytte sit botilbud for at kunne blive visiteret til nye særlige psykiatrisk sengepladser, indgår som en del af finansieringen af de nye særlige psykiatriske sengepladser, til børne- og socialministeren 09.05.2017
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik