Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A 2014/81/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper 2014/76/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår TCEP, TCPP og TDCP 2014/79/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om undtagelse for bly anvendt i andre konnektorsystemer end »C-press« konnektorsystemer 2014/74/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af bly i loddemateriale i en grænseflade af SDE 2014/71/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår nikkel 2014/84/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie 2014/77/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 98/70/EF
Direktiv om emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer 2014/43/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2000/25/EF
Direktiv om undtagelse for bly i platinerede platinelektroder 2014/73/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af bly i mikrokanalplader 2014/70/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse afgrænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2017/898/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2017/433/EU Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer 2003/77/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2002/24/EF, Direktiv 97/24/EF
Symbol til angivelse af kosmetiske midlers holdbarhedstid 2003/80/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 76/768/EØF, Direktiv 2003/15/EF
Direktiv om undtagne anvendelser af kviksølv i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse 2015/574/EU Indre Marked, Miljø 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for bly i polyvinylchloridsensorer i medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik 2015/573/EU Indre Marked, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om harmonisering af gennemsigtighedskrav ved handel af værdipapirer 2007/14/EF Indre Marked, Industri Direktiv 2004/109/EF
Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/28/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/756/EØF
Markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter på køretøjer og på påhængskøretøjer dertil 1997/30/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 76/758/EØF
Beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på køretøjer 1997/19/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/221/EØF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 1997/69/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 67/548/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/45/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 1997/38/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Bakgear og hastighedsmålere for motordrevne køretøjer 1997/39/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 75/443/EØF
Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik