Møde nr. 3 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 12. oktober 2018
Mødetidspunkt: kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Rådsmøde nr. 3645 (almindelige anliggender - Art. 50) den 16. oktober 2018 Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde


FO
2.

Rådsmøde nr. 3644 (almindelige anliggender) den 16. oktober Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde


FO
3.

Rådsmøde nr. 3643 (landbrug og fiskeri - fiskeridelen) den 15. oktober Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde


4.

Rådsmøde nr. 3642 (udenrigsanliggender) den 15. oktober 2018 Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde


5.

Tidlige forelæggelser ved erhvervsministeren:


FO
a.

Forslag til ændring af Rådets forordning nr. 2015/1588 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte

KOM (2018) 0398


FO
b.

Brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret

KOM (2018) 0239


FO
c.

Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger

KOM (2018) 0241


L
6.

Eventuelt


Der vedlægges oversigter over de under punkterne 1, 2, 3 og 4 nævnte møder
FO
1.

Forhandlinger mellem EU og Schweiz om en institutionel rammeaftale

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender) den 16. oktober 2018, men forventes sat på dagsordenen for et kommende rådsmøde med henblik på vedtagelse


6.

Unionens grundlæggende værdier i Ungarn

- Orientering


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1 samt 3-6 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Finansministeriets ressort.
3.

Forberedelse af Det årlige møde i Den Internationale Kommission for bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), det 21. særlige møde, Dubrovnik, Kroatien 12. – 19. november 2018

- Udveksling af synspunkter


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenpunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik