Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 143 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) 2007/2/EF Industri, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder 2007/13/EF Harmonisering, Industri Direktiv 71/316/EØF
Direktiv om kosmetiske midler 2007/22/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om harmonisering af gennemsigtighedskrav ved handel af værdipapirer 2007/14/EF Indre Marked, Industri Direktiv 2004/109/EF
Direktiv om plastmaterialer og -genstande og om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande 2007/19/EF Industri, Sundhedspolitik Forordning (EF) nr. 1935/2004
Direktiv om visse institutters udelukkelse fra eller inddragelse under dets anvendelsesområde og behandling af engagementer med multilaterale udviklingsbanker 2007/18/EF Industri, Samarbejde med ikke EU-lande Direktiv 2006/48/EF
Direktiv om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater 2007/42/EF Industri, Sundhedspolitik Forordning (EF) nr. 1935/2004
Direktiv om optagelse og udøvelse af virksomhed som kreditinstitut, 2008/24/EF Indre Marked, Industri Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat 2008/25/EF Indre Marked, Industri Art. 47, stk. 2 EF
Direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 2008/30/EF Indre Marked, Industri Art. 44, stk. 2, litra g EF
Direktiv om erhvervelse og besiddelse af våben 2008/51/EF Harmonisering, Industri Art. 95, stk. 1 EF
Direktiv om optagelse af clothianidin som et aktivt stof 2008/15/EF Forbruger, Industri Direktiv 98/8/EF
Direktiv om næringsdeklaration af levnedsmidler 2008/100/EF Forbruger, Industri Direktiv 90/496/EØF
Direktiv om optagelse af etofenprox som et aktivt stof 2008/16/EF Forbruger, Industri Direktiv 98/8/EF
Direktiv om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III 2008/42/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om optagelse af abamectin m.fl. 2008/107/EF Industri, Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om optagelse af aktivstoffet flutolanil m.fl. 2008/108/EF Industri, Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om optagelse af diuron som aktivstof 2008/91/EF Industri, Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om liste over forsvarsrelaterede produkter 2012/10/EU Indre Marked, Industri Direktiv 2009/43/EF
Inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis 2004/9/EF Harmonisering, Industri Art. 251 EF, Art. 95 EF
God laboratoriepraksis og kontrol ved forsøg med kemiske stoffer 2004/10/EF Harmonisering, Industri Art. 251 EF, Art. 95 EF
Tilpasning af direktiv 76/769/EØF ang. luftfartøjers evakueringssystemer 2004/98/EF Harmonisering, Industri Direktiv 76/769/EØF
Unionsborgeres ret til at opholde sig frit på medlemsstaternes område 2004/38/EF Indre Marked, Industri Art. 12 EF, Art. 18 EF, Art. 40 EF, Art. 44 EF, Art. 52 EF
Tekniske krav til blod og blodkomponenter 2004/33/EF Harmonisering, Industri Direktiv 2002/98/EF
Om tilpasning til den tekniske udvikling vedrørende kosmetiske midler 2005/42/EF Industri, Sundhedspolitik 76/768/EØF
Din søgning gav 143 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik