Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 143 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om genforsikringsvirksomhed. 2005/68/EF Indre Marked, Industri Art. 47 EF, stk. 2, Art. 55 EF
Direktiv om fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår lægemidler til avanceret terapi 2009/120/EF Harmonisering, Industri Direktiv 2001/83/EF
Direktiv om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 2009/2/EF Harmonisering, Industri Direktiv 67/548/EØF
Direktiv om optagelse af aktivstofferne chlormequat, kobberforbindelser m.fl. 2009/37/EF Industri, Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om optagelse af difenacoum, didecyldimethylammoniumchlorid og svovl som aktivstoffer 2009/70/EF Industri, Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om specifikationen af aktivstoffet nicosulfuron 2009/51/EF Industri, Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Om sunset yellow FCF (E 110) og titandioxid (E 171). 2006/33/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/107/EØF
Om ændring af bilaget til direktiv 2001/15/EF med henblik på at optage visse stoffer i bilaget. 2006/34/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 2006/141/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer 2006/120/EF Industri, Transport Direktiv 97/24/EF, Direktiv 2002/24/EF
Direktiv om mindstekravene til afprøvning af sorter af grøntsagsarter 2006/127/EF Industri, Landbrug Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2006/122/EF Industri, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af sulfurylfluorid som et aktivt stof 2006/140/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Direktiv om vildledende og sammenlignende reklame 2006/114/EF Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af dichlorprop-P, metconazol, pyrimethanil og triclopyr som aktive stoffer 2006/74/EF Industri, Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om afsætning af plantemateriale og om handel med grøntsagsfrø 2006/124/EF Industri, Landbrug Direktiv 92/33/EØF, Direktiv 2002/55/EF
Direktiv om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2006/119/EF Industri, Transport Direktiv 70/156/EØF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2002/91/EF Energi, Industri Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om bly og cadmium i printerblæk til påføring af emaljetryk på glas 2019/173/EU Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om blyoxid i forseglingsfritte til brug ved fremstilling af vinduer til visse laserrør 2019/175/EU Miljø, Sundhedspolitik, Industri Direktiv 2011/65/EU
Definition af intern viden og af kursmanipulation 2003/124/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger 2003/125/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Direktiv 2003/6/EF
Omklassificering af brystimplantater i overensstemmelse med direktiv om medicinsk udstyr 2003/12/EF Harmonisering, Industri, Sundhedspolitik direktiv 93/42/EØF senest ændret ved direktiv 2001/104/EF
Beskyttelse af dyr der anvendes til videnskabelige formål 2003/65/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aldicarb 2007/9/EF Industri, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 90/642/EØF
Din søgning gav 143 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik