Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 143 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om kosmetiske midler 2007/1/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af etoxazol m.fl. 2007/27/EF Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 86/363/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om ophævelse af begrænsninger i den frie udveksling af tjenesteydelser inden for området for offentlige bygge- og anlægskontrakter 2007/24/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af fludioxonil, clomazon og prosulfocarb som aktivstoffer 2007/76/EF Industri, Landbrug, Miljø Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer 2007/37/EF Harmonisering, Industri, Miljø, Transport Direktiv 70/156/EØF
Direktiv om optagelse af metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad og thiamethoxam som aktive stoffer 2007/6/EF Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om optagelse af captan, folpet, formetanat og methiocarb som aktivstoffer 2007/5/EF Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af phosphamidon og mevinphos 2007/8/EF Industri, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 76/895/EØF, Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 90/642/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid m.fl. 2007/11/EF Industri, Kultur, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 86/363/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om udløbsdatoerne for optagelse i bilag I af aktivstofferne azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadion-calcium og fluroxypyr 2007/21/EF Industri, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af penconazol, benomyl og carbendazim 2007/12/EF Industri, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om kosmetiske midler 2007/17/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 2007/67/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om procedurereglerne for erhvervelser af kapitalandele i den finansielle sektor 2007/44/EF Indre Marked, Selskabsret, Industri Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Direktiv om optagelse af beflubutamid og Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus som aktivstoffer 2007/50/EF Industri, Landbrug, Miljø Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om medicinsk udstyr og om markedsføring af biocidholdige produkter 2007/47/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om nominelle mængder for færdigpakkede produkter 2007/45/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om ændring af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF for så vidt angår visse fødevareingredienser 2007/68/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik Direktiv 2000/13/EF
Direktiv om udvidet anvendelse af aktivstoffet fosthiazat 2007/31/EF Industri, Landbrug, Miljø, Socialpolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om mærkning af energifattige fødevarer 2007/29/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Direktiv om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2010/84/EU Indre Marked, Industri, Sundhedspolitik Art. 114 TEUF, Art. 168, stk. 4, litra c) TEUF
Direktiv om kosmetiske midler 2008/14/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik 15. februar 2008
Direktiv om fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 2008/29/EF Indre Marked, Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter 2008/31/EF Harmonisering, Industri, Miljø Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af kuldioxid som et aktivt stof 2008/75/EF Industri, Landbrug, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Din søgning gav 143 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik