Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 387 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/18/EU Harmonisering Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i koldkatodelysstofrør 2014/75/EU Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af "blåt farvestof" 2003/3/EF Harmonisering direktiv 76/769/EØF, direktiv 2002/2/EF og direktiv 89/678/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsen 2003/2/EF Harmonisering direktiv 76/769/EØF, direktiv 2002/62/EF og direktiv 89/678/EØF
Tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 2003/1/EF Harmonisering direktiv 76/768/EØF ændret ved direktiv 2002/34/EF
Direktiv om masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil 2003/19/EF Harmonisering direktiv 97/27/EF, direktiv 70/156/EF
Kontrol af indholdet af patulin i levnedsmidler 2003/78/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Direktiv om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser 2010/59/EU Harmonisering Direktiv 2009/32/EF
Direktiv om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2010/67/EU Harmonisering Forordning (EF) nr. 1333/2008
Direktiv om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner 2008/74/EF Harmonisering Direktiv 2005/55/EF
Direktiv om optagelse af div. aktivstoffer, aluminiumphosphid m.fl. 2008/125/EF Harmonisering Direktiv 91/414/EØF
Blandede carotener (E 160 a (i)) og beta-caroten (E 160 a (ii)) 2004/47/EF Harmonisering Direktiv 89/107/EØF
Ændring af direktiv 2001/15/EF for at indsætte visse stoffer i bilaget 2004/5/EF Harmonisering Direktiv 89/398/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af "azofarvestoffer" 2004/21/EF Harmonisering Direktiv 2002/61/EF
Plastmaterialer i berøring med levnedsmidler 2004/19/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Lovgivning om kosmetiske midler 2004/88/EF Harmonisering Direktiv 76/768/EØF
Epoxyderivater i materialer i berøring med levnedsmidler 2004/13/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Tilsætningsstoffer i levnedsmidler: E 955 sucralose og E 962 aspartam-acesulfamsalt 2004/46/EF Harmonisering Direktiv 89/107/EØF
Renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2004/45/EF Harmonisering Direktiv 89/107/EØF
Mærkning af levnedsmidler der indeholder b.la. glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt 2004/77/EF Harmonisering Direktiv 2000/13/EF
Egenskaber og mindstekrav ved undersøgelse af vinsorter 2004/29/EF Harmonisering Direktiv 68/193/EØF
Betegnelser for tekstilprodukter 2004/34/EF Harmonisering Direktiv 96/74/EF
Opvarmningsanlæg til motorkøretøjer 2004/78/EF Harmonisering Direktiv 70/156/EØF
Officiel kontrol af dioxinindholdet i levnedsmidler 2004/44/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Officiel kontrol af indholdet af aflatoksin og ochratoksin A i levnedsmidler 2004/43/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Din søgning gav 387 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik